Contactgegevens

CF Montage
Haefland 34C
6441 PA Brunssum
KvK nummer: 14108372
BTW nummer: NL156986437B01
Tel: 06-52336641
Email: info@cfmontage.nl

 

Disclaimer

Deze website van CF montage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar de bezoeker, gebruiker, koper, opdrachtgever dient zich er van ter vergewissen, dat aan gebruik van internet risico’s verbonden zijn. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door wederpartij zijnde bezoeker, gebruiker, koper, opdrachtgever en/of anderszins aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer maar daartoe niet beperkt tariefinformatie begrepen. Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van CF montage, die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.

CF montage behoudt zich onder meer te allen tijde het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website.

Er wordt door CF montage geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade direct of indirect als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie.

Daarbij is, maar daartoe niet beperkt, tevens inbegrepen schade door het gebruik van aanwezige verwijzingen of hyperlinks naar websites die niet het eigendom van CF montage zijn, alsmede computer “hacks”, virussen, en dergelijke.

Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door CF montage
CF montage kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt.

Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CF montage niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook.

Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht CF montage zich niet aansprakelijk.

Dit alles onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door CF montage.